SLOENG

Športno društvo Slovenske Steze – SLO TRAIL je društvena organizacija, ki deluje na področju organizacije tekmovanj ter ostalih aktivnosti v korist športa in narave, promocije rekreativnih športnikov in tekmovalcev in izobraževanja na športnem področju. Združuje odrasle, mladino in otroke ter jih spodbuja, organizirano uvaja in vodi v raznovrstne oblike športne rekreacije ter telesne aktivnosti, zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih sposobnosti ter oblikovanja celovite osebnosti.

Društvo ima v prizadevanjih za napredek in razvoj športa predvsem naslednje cilje:

– skrb za razvoj telesne kulture in športa v skladu s potrebami in željami mladine in odraslih,

– organiziranje primerne vadbe, treningov in drugih oblik udejstvovanja,

– razvijanje množičnosti, raznovrstnosti in vsestranskosti,

– skrb za naravo ter izobraževanja na tem področju.

Predsednik društva: Srečko Deželak

Športno društvo Slovenske steze – SLO trail
Bratov Čebuljev ulica 15
SI – 1000 Ljubljana
info (at) slotrail.si
SWIFT/BIC: BAKO SI 2X
IBAN: SI56 10100-0053668834 Banka Koper

SLO Trail is a sport association organizing run races in nature and organizing other activities in favor of sport and nature. We are promoting recreational athletes and racer athletes. We do education on sports that encourage adults, teenagers and children to diverse forms of recreation. We do physical trainings, which are personalized to individual’s vitality and health. We approach trainings creatively and teach sustainable skills that help trainees to reach comprehensive personality.

SLO Trail is concentrated on progress and development of sport and aims to fulfil the following goals:

– Developing physical culture and sport by the needs and desires of youth and adults,

– Organizing appropriate exercises, trainings and other forms of sport engagements,

– Developing diverse and useful sport education,

– Educating about the meaning and role of nature in sport activities.

President of the Association: Srečko Deželak

Športno društvo Slovenske steze – SLO trail
Bratov Čebuljev ulica 15
SI – 1000 Ljubljana
info (at) slotrail.si
SWIFT/BIC: BAKO SI 2X
IBAN: SI56 10100-0053668834 Banka Koper